foto
Ove Anderson liker seg på benken utenfor hjemmet sitt i Vestregate 10. Her slår han av en prat med noen tidligere gadas gutter (dessverre kom det ingen jenter!). Fra venstre Ivar Tørresen, Tormod Haldorsen, Bjørn Olav Karlsen og Kjell Albert Granum. Foto: Trond Audun Berg

Skikkelser og skjebner i Morholtkleiva

Pharo, Crawfurd og Holst kunne de hete, skipsrederne og kjøpmennene som bodde i Storgaten eller ved bryggene. Da Vestregate krøp oppover under Vardeheia, var det familier med navn som Hansen, Olsen og Egelien som flyttet inn i de små husene.