Søker om økonomisk støtte fra kommunen til festival de ikke vet om blir noe av

foto