Flere hundre strømmet til for å se elevenes forestilling

foto