- Her kunne jeg gå i mange timer i eget tempo

foto