Sykkelfantast Paus gleder seg til å opptre for Dag Otto og Thor

foto