Vil bruke lokale sagn til å skape ung kultur

foto