Janne har skrevet tekster til guttene i 20 år

foto