Verdenskjent forfatter med på nyskapning på biblioteket

foto