Også i år blir det tale og bekransning utenfor Ibsenhuset, men ikke for publikum.

Dette er programmet for 17. mai

Årets 17. mai-program blir å se digitalt. Mens man koser seg hjemme i egen hage. Dette skjer på nasjonaldagen:

– Klokken 7: Salutt

– Klokken 8: 17.mai-komitéen og Grimstad Musikkorps hilser byen. Bekransning av Ibsenbysten og tale ved Rolf Erik Nilsen

– Klokken 9.30: Innslag på Sorenskrivergården. Tale ved Hanne Gulbrandsen, hilsen til folket ved ordfører Beate Skretting. Sang ved Eva Vinjor Røssland og Øystein Åmdal på gitar, Grimstad kulturskole. Tale av russepresident Rasmus Brennemo ved Dahlske vgs. og russepresident Marthe Persson ved Drottningborg vgs. Hilsen til russen ved Lasse Torkildsen.

– Klokken 12: Innslag på Kirkeheia. Ord for dagen ved sogneprest Hjalmar Bjerga. Tale og bekransning av minnestøtten ved Jarle Christiansen.

– Klokken 13: Felles nasjonalsang. Salutt. Grimstad musikkorps spiller. Hele nasjonen synger «Ja, vi elsker» (vers 1,7 og 8) fra hager, vinduer og balkonger.

– Klokken 17: Digitalt borgertog. Lag og foreninger er oppfordret til å sende inn innslag som samles til et digitalt tog. Komiteen vil premiere de to beste innslagene. Sponsorer: Sparebanken Sør og Sørmegleren. Grimstad musikkorps og skolekorpsene vil bidra med 17.mai stemning. De eldre vil bli prioritert, og kan hende dukker det opp litt korpsmusikk i ditt nærområde. Vi minner om smittevernreglene, og ønsker alle en trygg, gøy og minnerik 17.maifeiring i eget hus og hage!

Bestemmelser for årets 17. mai:

– Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.

– Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.

– Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.

– Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)

– Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.

– Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

– Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene

– Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre

– Syke må holde seg hjemme