Ville bygge leiligheter, nå blir det hus på Naxbie