Nå er Kristiansand den dyreste kommunen i Agder. Utgiftene ved å eie bolig steg hele 20 prosent fra 2022 til 2023. Økningen er stor i en rekke andre kommuner i fylket. Utviklingen uroer den lokale distriktslederen i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Her kan du sjekke de dyreste kommunene i Agder og Norge

– Det er blitt veldig dyrt å eie egen bolig. Kostnadene er skyhøye. Det er grenser for hva husholdningene kan klare. Vi frykter de høye bokostnadene vil true den norske boligmodellen, sier distriktsleder Cecilie Thorbjørnsen i Huseiernes Landsforbund i Agder i en pressemelding.

Mye dyrere: Distriktsleder i Huseierne i Agder, Cecilie Thorbjørnsen, legger frem tall som viser at det er blitt mye dyrere å bo i Grimstad siste året. Foto: Huseiernes Landsforbund

Store forskjeller

Det er store forskjeller mellom kommunene. I Agder er Kristiansand dyrest foran Lillesand og Grimstad. Her i kommunen koster det, ifølge Huseierne, 163.576 kroner i året å sitte i egen bolig.

Bykle er billigst å bo i. Hele 40.000 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket.

I Kristiansand har bokostnadene steget 20 prosent i løpet av ett år. Det betyr at det i snitt er over 27.000 kroner dyrere for innbyggerne å bo der. I Grimstad er økningen 19 prosent eller drøyt 25.000 kroner. Det gjør kommunen til den tredje dyreste å bo i i Agder.

Kraftig økning: Bokostnadene har økt med 19 prosent i Grimstad fra 2022 til 2023. Foto: Baard Larsen

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2024 øker de med 12 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes bokostnadsindeks. Det er renter, kommunale avgifter, eiendomsskatt og økte priser som særlig bidrar til dette.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Den er i fare om den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Cecilie Thorbjørnsen i Huseierne.

Hun har en oppfordring til lokalpolitikerne i Agder:

– Nå må de nyvalgte kommunestyrerepresentantene huske på situasjonen til vanlige boligeiere. Vi forventer at de tar hensyn til husholdningene når de legger sine budsjetter, og ikke øker avgiftsbyrden mer enn det som er absolutt nødvendig.

Hun mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Nedprioriterer vedlikehold

Den kraftige økningen i boutgifter påvirker også i hvilken grad nødvendig vedlikehold blir prioritert.

– Vi ser at husholdningene har redusert vedlikeholdet på boligene sine. Dette har sammenheng med at de andre bokostnadene har økt kraftig og at vanlige boligeiere ikke lenger har råd til å vedlikeholde boligene på samme måte som før. Dette bekymrer oss, sier hun i pressemeldingen.

Dette er sjette år på rad at Huseierne legger frem bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig.