Folk fra andre kommuner får ikke avgiftsfritak selv om de ikke kan overnatte på hytta i Grimstad.

Hytteforbud gir ikke avslag i kommunale avgifter

Hyttefolket må belage seg på å betale selv om de ikke får overnatte i sin fritidsbolig.

I forbindelse med koronakrisen og forbud mot hyttebruk utenfor egen kommune er det en del som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Det gjør det ikke, opplyser kommunen på sine nettsider, og viser til at avgiftene er basert på selvkostprinsippet, og at kommunen har utgifter med å levere tjenestene tross krisen.

– Dersom situasjonen blir langvarig, og kostnadsbildet vil endres slik at kommunens utgifter til dette blir lavere, så vil det komme innbyggerne til gode ved at neste års avgifter blir redusert, opplyser kommunen.

Heller ikke eiendomsskatten kan man regne med å få slippe.

– For eiendomsskatt for privatpersoner, så er vurderingen slik at verdien for en bolig eller hytte vil være upåvirket av denne situasjonen. Eiendomsskatten er basert på verdien av boligen/hytten, og det anses som svært lite sannsynlig at verdien vil endres som følge av denne spesielle situasjonen. Eiendomsskatt for privatpersoner endres derfor ikke som følge av dette, opplyses det på kommunens nettside.