2022 ble et dystert ulykkesår for motorsyklister. Naf ber MC-folket kjøre forsiktig nå som sesongen starter.

Nå er det mange som tar fram motorsykkelen igjen, og Naf kommer med en formaning.

Sårbar: På en motorsykkel er det lite som beskytter føreren ved en eventuell ulykke. Foto: NTB Tema

Ta kortere turer

– Tipset til alle MC-førere er å ta kortere turer i begynnelsen og ikke minst å kjøre forsiktig. Senk farten, og kjør rolig slik at du skaffer deg et handlingsrom, oppfordrer han.

I 2023 var det en økning i antallet dødsfall på norske veier, og motorsyklistene var overrepresentert – ikke minst når man tar med i betraktningen at sykkelsesongen ikke varer hele året.

I høysesongen for motorsykkelkjøring, mai til august, sto MC-førere for 25 prosent av alle drepte i trafikken, viser tall fra Statens vegvesen. Totalt var 21 av de 118 personene som døde i trafikken i fjor, motorsyklister.

Ifølge Naf er de fleste motorsykkelulykkene utforkjøringer i venstresving. Årsaken ved slike ulykker er som oftest for høy fart.

Kjører ut: Mange kjører ut i venstresvinger, årsaken er gjerne feilbedømming av fart. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Tema

Ubeskyttet

Uhell som vil være ufarlig i en bil, kan bli dødsulykker på motorsykkel.

– I en bil sitter man fastspent med et sikkerhetsbelte og er i tillegg beskyttet av kollisjonsputer og et karosseri. En motorsykkel har ikke slikt utstyr. Her sitter føreren helt åpent og ubeskyttet dersom ulykken skulle være ute. Som motorsyklist må du derfor være ekstra varsom og gjøre alt du kan for å hindre at du blir innblandet i en ulykke, sier Svendsen.

Han ber også bilistene om å ta hensyn.

– Følg med i blindsoner og speil, og ta hensyn til motorsyklistene og mopedistene når du er ute og kjører. Gi tegn, og ikke ta sjansen på at du rekker over krysset før motorsyklisten der du har vikeplikt. Mange ulykker skjer fordi bilister feilberegner avstanden til motorsykler og kjører ut foran dem. Derfor er det også viktig at motorsyklistene er oppmerksomme og tar forholdsregler inn mot kryss, sier Svendsen.