– Vi har en lang vei å gå frem mot fredelig sameksistens i trafikken, sier spesialrådgiver kommunikasjon og kampanjer i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen, i en pressemelding.

For det er høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av nettopp Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Irritasjon: Spenningsforholdet er for høyt mellom syklister, bilister og fotgjengere, kan Trygg Trafikk melde. Foto: Pressefoto/Morten Brakestad

Uforutsigbare

– Vi har over flere år sett at spenningsforholdet er for høyt mellom syklister, bilister og fotgjengere. Mange syklister irriterer seg over bilistene og omvendt. Dårlig samspill i trafikken innbyr til konflikt og kan i verste fall bidra til farlige situasjoner for de syklende, sier Hansen.

Årets undersøkelse viser nemlig at sju av ti, 73 prosent, av alle nordmenn synes at syklister tar for lite hensyn til bilister. 65 prosent mener de tar for lite hensyn til fotgjengere.

– Mange opplever syklister som uforutsigbare trafikanter. For bilister handler det om frykten for å kjøre på dem, for fotgjengere om frykten for å bli syklet ned. Alle skal kunne føle seg trygge i trafikken. Derfor er det viktig at det satses på å bygge dedikerte arealer for syklende, slik at vi får skilt de ulike trafikantgruppene fra hverandre ved hjelp av blant annet gode sykkelveier, forklarer hun.

Smell: Det skjer jevnlig kollisjoner mellom biler og sykler. Her fra en tidligere ulykke i rundkjøringen utenfor Kiwi Grooseveien. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Trenger godt samarbeid

Det er riktignok ikke bare syklistene som får pepper. 37 prosent mener også at bilistene ikke tar nok hensyn til syklistene i trafikken.

– Bilførere har et særskilt ansvar overfor de sårbare trafikantene, som syklende og gående, det kan ikke understrekes nok viktigheten av å vise hensyn til disse. Det blir stadig flere syklister på norske veier, og det er en ønsket utvikling at flere velger sykkelen som transportmiddel. For at det skal fungere, er vi avhengig av en smidig samhandling mellom alle trafikkgrupper. Gjensidig hensyn og kommunikasjon i trafikken er nøkkelen, fortsetter hun.

På spørsmål til syklister hva de frykter mest svarer halvparten at de er redde for å bli påkjørt. Skadesaker fra i fjor bekrefter at det er mange syklister som blir påkjørt.

– Det var i fjor over 700 forsikringssaker hvor personbil og syklist var innblandet, viser tall fra Finans Norge. 7 av 10 saker dreide seg om påkjørsel av syklist, og de verste månedene var september foran august og juni. De farligste tidspunktene for syklister er naturlig nok i rushtiden tidlig ettermiddag samt på morgenen, viser tallene. Fra et forebyggelsesperspektiv anbefaler vi alltid syklister å bruke hjelm med MIPS-teknologi, og sørge for lys og reflekser slik at man er godt synlig i trafikken uansett tidspunkt på døgnet og når på året, tilføyer Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.