Jobber med å gjøre E18-prosjektet mer lønnsomt

foto