Naf har undersøkt hva norske bilister er bekymret for når de er ute på sine hverdagsreiser.

Tall fra Nafs Trafikantbarometer 2023 viser at det spesielt er én ting mange bilister er redde for, og at frykten blir større jo mer spredtbygd folk bor.

Bekymret

I undersøkelsen svarer 79 prosent av dem som bor i Utkant-Norge at de er bekymret grunnet dårlig vei.

– Frykten for at veien i seg selv er farlig, er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.

Hun sier at mange opplever at veiene de kjører daglig, er utrygge, og det er altså ikke på grunn av andre bilister.

– Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor. Disse tallene viser at det er et soleklart krav.

topper: For dem som bor i distriktene, er det viltpåkjørsler, manglende sykkelvei og fortau som topper bekymringslisten. Bildet viser Hesnesveien. Foto: Beate H. Mikkelsen

Forskjeller

Ikke overraskende varierer svarene avhengig av hvor folk bor. For dem som bor i distriktene, er det viltpåkjørsler, dårlig vintervedlikehold og manglende sykkelvei og fortau som topper bekymringslisten.

I byene ligger møter mellom bilist og syklist øverst – 69 prosent bekymrer seg for dette. Samtidig er dårlige veier høyt på lista også i by – 64 prosent trekker fram dette som en bekymring knyttet til hverdagsreisene.

Naf har gjort lignende undersøkelser i 2019 og 2021.

– Dårlig vedlikehold, farlige situasjoner mellom ulike bilister og syklister og dårlig vintervedlikehold ligger på topp over tid. Det viser først og fremst at dette er vedvarende problemer som må løses, sier Handagard.

Morten Abrahamsen / NTB