Under kontrollen på Moy Moner tirsdag lunsj, og ved tidligere kontroller, har Utrykningspolitiet jevnlig oppdaget et bilister har det gamle, rosa førerkortet. Dette er bare gyldig ut året.

– Det stemmer at under dagens kontroll, presenterte en voksen dame vi kontrollerte, den typen førerkort som ble utsted for over 25 år siden. Kvinnen ble informert om at gyldigheten snart går ut, og oppfordret til å få nytt førerkort, forteller UP-betjent Christoffer Karlsen tirsdag.

Utgår: Fra 1. januar neste år er ikke de gamle førerkortene gyldige. UP stopper jevnlig bilister med den gamle typen. Her UP 243 under en kontroll på Moy Moner nylig. Foto: Baard Larsen

Flere tusen

De som fortsatt har det store rosa papirførerkortet i plastlaminat, utstedt i årene 1979 til og med 1997, må fornye førerkortet innen nyttår. Alle førerkort i bankkortstørrelse er fortsatt gyldige i mange år framover.

– Per i dag er det 79 204 personer under 80 år som har førerkort utstedt mellom 1.4.1979 og 1.1.1998 som sitt sist utstedte førerkort. De som er 80 eller eldre må uansett fornye førerkort med helseattest, og er derfor ikke tatt med i det oppgitte antallet, men de har samme frist for å bytte ut det store gamle førerkortet som alle andre som vil beholde førerretten over nyttår, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Kan bli dyrt

Vegvesenets oppfordrer alle med den gamle, rosa førerkorttypen, om å ta nytt bilde og bestille nytt førerkortet så raskt du kan. Bildet tar du på en trafikkstasjon, mens time bestilles på www.vegvesen.no før du besøker trafikkstasjonen. Statens vegvesen godtar blant annet norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, eller norsk pass, som gyldig ID. Ditt gamle førerkort, fra før 1. januar 1998, er ikke gyldig ID.

Du kan fornye førerkortet også etter nyttår, men da har du ikke førerrett fra 1. januar og frem til du fornyer det. Kjøring med gamle, rosa typen etter nyttår, anses for å være kjøring uten gyldig førerkort (se vegtrafikklovens 24). Noe som kan medføre anmeldelse, bot på minst 8.000 kroner, samt faren for at forsikringen din ikke dekker skader, hvis det skulle skje en ulykke.