Med stadig flere voldsomme regnbyger må bilistene lære seg å ta hensyn til store vannmengder i veibanen.

Feilberegner

– Når det er store regnskyll, er det alltid noen som tar sjansen på å kjøre gjennom vannfylte kulverter under vei og jernbane. En del feilberegner vannstanden i god tro, men mange har overdrevne forestillinger om hva en bil tåler og ikke. De færreste norske sjåfører kjører rundt i amfibiekjøretøyer, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Hvis vann trenger inn i bilen, blir det som regel vannskader i kupeen, ifølge Clementz, men det trenger også inn i kanaler og andre åpninger i bilene.

– Kupé, motor, koblinger, elektroniske styringsenheter og motor er utsatt for vannskader. Én sak er at komponenter og deler blir ødelagt der og da, men på sikt kan en vanninntrengning føre til korrosjonsskader.

Risikerer skader: Ifølge Sigmund Clementz i If tar en del bilister sjansen på å kjøre gjennom kulverter og underganger uten å vite hvor høy vannstanden er. Foto: NTB/If

Kondemnering

En del biler blir så ødelagt at de må kondemneres. I elbiler sitter batteripakken i bunnen av bilen. De er godt beskyttet av pakninger og chassis, men Clementz understreker at elbiler heller ikke er laget for vading.

– Det er selvfølgelig uheldig å utsette batteripakker, og elbilen øvrig, for vann. Her er det mye som kan gå galt, så elbiler skal naturlig nok heller ikke kjøre ut i vann, understreker han.

Ta hensyn: Svært få biler er laget for å kjøre gjennom store vannmengder. Uforsiktighet kan gi skader på bilen og medføre avkorting på forsikringen. F Foto: Jens O. Kvale / NTB Tema

Kan bli dyrt

Det kan bli dyrt hvis du ikke bruker hodet i møtet med vann i veibanen. Etter forsikringsavtaleloven, forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter har forsikringsselskap anledning til å avkorte på forsikringen dersom du har opptrådt grovt uaktsomt. Ved slike skadesaker vil forsikringsselskapet alltid gjøre en individuell vurdering av faktaene rundt hendelsen og hvorvidt du har handlet uaktsomt eller ikke.

– Denne grove uaktsomheten må ha en sammenheng med skaden. På enkel norsk betyr det at du må ta hele eller deler av regningen selv fordi du har opptrådt uvørent og ikke forsøkt å ta vare på bilen din.

Morten Abrahamsen / NTB

morten.abrahamsen@ntb.no