Dette kommer fram i forbindelse med en henvendelse som grunneieren har sendt via kommunens nettsider. Her står det at det går på vei, og at kontakten er sendt inn 15. jun i år klokken 9.49.

– I forbindelse med at det stadig oftere kommer styrtregn, med flommende overflatevann, ønsker jeg at veien rett utenfor vår bolig, utbedres, anfører grunneieren.

Oversvømmes: Feil fall gjør at det kommer vann inn i garasjen, ifølge grunneieren. Foto: Baard Larsen

– Tverrfallet på veien heller mot vår garasje slik at både smeltevannet vinterstid og overflatevann ved styrtregn ledes inn mot garasjen, forklares det videre i hendendelsen til kommunen, som så langt ikke er besvart til grunneier.

– Overhøyden på tverrfallet er på feil side også i forhold til at det er en kum på motsatt side av veien, som smeltevann og overflatevann dermed ikke renner ned til. Garasjen oversvømmes derfor med til dels store mengder vann, jord og sand, forklarer grunneieren.