Rekkevidde har hele tiden vært sentralt når vi har snakket om elbil, og ordet «rekkevidde» var lenge knyttet til ordet «angst». Men de senere årene har mange av de nye modellene, både mellomstore og store, servert rekkevidde på mer enn 50 mil. Nå er det flere som skal klare over 60.

Betyr det at det er på tide å legge rekkeviddedebatten død? Få kjører uansett 50–60 mil i ett strekk – og ikke burde man gjøre det heller. Er det andre elementer vi heller bør snakke om når det gjelder moderne elbiler?

– Det er et godt spørsmål, som jeg har fundert mye på selv. Rent personlig er det lenge siden jeg var spesielt opptatt av rekkevidde som sådan, men profesjonelt forholder jeg meg jo til det. Slik jeg vurderer det, er det samspillet mellom en energieffektiv bil, ladefart og infrastruktur som avgjør saken, sier Ståle Frydenlund, testansvarlig i Elbilforeningen.

Ladefart: Nils Sødal i Naf er opptatt av at bilprodusentene finner en standard for hvordan ladefart over tid markedsføres. Foto: Morten Abrahamsen / NTB Tema

Går mot 90 mil

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren, sier det kommer elbiler med enda lengre rekkevidde, trolig opp mot 90 mil i løpet av noen år.

– Men rekkevidde alene, i hvert fall gjennom et stort batteri, er ikke oppskriften, eller løsningen, for en videre utvikling av elbilen.

Ladestasjon: Lynladere utenfor Oddensenteret. Foto: Baard Larsen

Ekstra vekt

Tegneby mener at hvis alle biler skal kjøre rundt med ekstra vekt og «unødig» bruk av mineraler og råmaterialer i store batterier, bærer det galt av sted.

– Da maler bilindustrien seg inn i et hjørne. Rekkevidde må derfor komme gjennom lavere energiforbruk og raskere, enklere lading.

Tegneby mener dette er viktig for å løfte rekkevidden på de mindre bilene, som har et stort marked i mange europeiske land. Han sier også at neste steg på rekkevidde skal hentes inn gjennom en ny generasjon høyspenningsbatterier, som skal gi 20 prosent høyere energitetthet, 30 prosent mer rekkevidde og 30 prosent raskere lading.

Langt: Nærmere 80 av elbilmodellene som selges i Norge i dag, går over 50 mil, for eksempel Polestar 2 Long Range Single Motor. Foto: Morten Abrahamsen / NTB Tema

Dekker de fleste behov

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, mener at mange av dagens elbilmodeller bør dekke de aller fleste behov.

– En bil med opptil 60 mil oppgitt rekkevidde vil ha såpass god kapasitet i kulde, regnvær og under andre forhold som reduserer rekkevidden, at man kan kjøre lange etapper mellom hver lading.

Ekspertene er enige om at nøkkelen til en effektiv elbiltur ligger i ladeprosessen: At bilene kan ta imot mye energi på kort tid, og ikke minst at selve ladeinfrastrukturen støtter dette.

Lynlading: Utfordringen i tiden som kommer, er å bygge opp en rask ladeinfrastruktur andre steder enn langs hovedveiene. Foto: Morten Abrahamsen / NTB Tema

Flere lynladere

– Nå finnes det biler som kan lade opptil 300 kilowatt. Da blir utfordringen om det er nok ladere med god nok effekt til at bilene kan lade på sin oppgitte makshastighet. Slaget for videre suksess med overgangen til elbiler, står om lading, sier Sødal i Naf.

Han trekker fram at selv om Norge ligger langt framme, så er det fremdeles kun langs hovedveiene det finnes skikkelige lynladere. Og av dem er det mange som ikke har høy nok effekt til å levere maksimalt til bilene som kommer fremover.

– Litt utenfor hovedveiene er det fremdeles mange gamle hurtigladere med 50 kilowatt. Så konklusjonen er at bilene nå har god nok rekkevidde, men at det nok vil komme biler med enda lengre rekkevidde i årene som kommer. Utfordringen er fremdeles nok og rask nok lading, sier Sødal.

Må supplere ladestasjoner

Nesten alt av ladeplasser som bygges i dag, skjer i regi av kommersielle aktører, som gjør sine vurderinger før de velger sted. Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, mener ansvaret for å sikre god nok infrastruktur der den kommersielle interessen er lav, ligger hos norske myndigheter.

– Myndighetene må supplere med støtteordninger om det ikke bygges ut tilstrekkelig med hurtigladere i områder uten kommersielt grunnlag – på lik linje med annen kritisk infrastruktur, sier Bu.

To raske ladestopp

Tegneby i BMW mener at effektiviteten må komme dit at man på langtur heller har to raske ladestopp på 10 minutter enn ett langt på 40 minutter. Dette betyr at bilene må bli i stand til å ta imot mye energi i hele ladeøkta.

– Det som oppgis når bilene markedsføres, er en ladeeffekt opptil en gitt kilowatt, men det viser seg at mange biler oppnår denne makshastigheten bare i en liten del av ladeøkta, sier Sødal.

Etterlyser standard

Han etterlyser en standard som forteller om tiden det tar fra 10 til 80 prosent, mens det i dag er variasjon i hvordan bilmerkene kommuniserer dette. Særlig for biler med stort batteri kan ladefart gjøre store utslag i hvor lenge man må vente.

– En moderne elbil med stort batteri bør nok ha en makseffekt på mer enn 200 kilowatt. Men det er viktig å huske på at det ikke er det man får hele tiden, og at det er snitteffekten og ladetiden som er det viktigste, sier Sødal.

Frydenlund i Elbilforeningen sier at hans erfaring er at flere biler i dag har en så effektiv drivlinje at batteriet ikke trenger å bli større.

– Derfor vil jeg i 2023 heller snakke om effektivitet enn rekkevidde, dersom jeg får velge. Hvis oppgitt rekkevidde er over 50 mil, ladefarten i øvre sjikt og bilen kan forvarmes på en enkel måte før hurtig- eller lynlading vinterstid, er det meste av jobben gjort.

Morten Abrahamsen / NTB