Sikring: Hjelm er anbefalt, men ikke påbudt, når du kjører elsparkesykkel og er under 15 år. Trygg Trafikk ønsker at alle gjør som denne personen, og har på hjelm. Bildet er tatt i fjor. Foto: Baard Larsen

Nå havnet dette i kategorien motorvogn, med strengere regler

Hele 85 prosent støtter at det innføres nedre aldersgrense ved bruk av elsparkesykkel. De fleste ønsker at aldersgrensen skal gå ved 16 år.

Dette er resultatet av en spørreundersøkelse som er utført for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk. I fjor var det for øvrig flere ulykker og uhell som involverte elsparkesykler. Både i Grimstad og Agder ellers.

– Trygg Trafikk vil oppfordre alle brukere av elsparkesykkel å sette seg godt inn i regelverket før man beveger seg ut i trafikken. Dette regelverket finner du på våre nettsider. Les også informasjonen på Statens vegvesens sider, omkring regelverk og konsekvenser om reglene brytes, påpekte distriktsmedarbeider Rolf Anton Groos i Trygg Trafikk Agder i fjor sommer.

Aldersgrense

Nå går det mot en fastsatt aldersgrense for bruk av elsparkesykler. Men selv om dette kan gi noe effekt, viser undersøkelsen fra Tryg Forsikring og Statens vegvesen, at mange vil ha strengere regler. Men hjelm, det er fortsatt ikke påbudt for alle.

Flertall: Rolf Anton Groos i Trygg Trafikk har tidligere vært ute i Adressa og pratet om farlig bruk av elsparkesykkel. Nå viser en undersøkelse at mange vil ha aldersgrense på bruken. Foto: Baard Larsen

– Selv om ikke hjelm er påbudt for alle, men anbefalt, er vår klare oppfordring å alltid bruke hjelm. For det er ti ganger større risiko for alvorlige skader ved kollisjon, om du har droppet å bruke hjelm, understreket Groos i Trygg Trafikk Agder.

Med de nye reglene som blir innført om kort tid, er det de over 12 år, men under 15 år, som det blir påbud om hjelmbruk for. Videre vil det innføres en nedre aldersgrense ved 12 år, mens hele 44 prosent av de spurte i undersøkelsen mener denne grensen bør gå ved 16 år. I Oslo svarer 3 av 10 at nedre aldersgrense bør være 18 år.

Slik blir de nye reglene for elsparkesykkel:

•Promillegrense på 0,2.

•Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

•Nedre aldersgrense på 12 år.

•Påbudt med hjelm for barn under 15 år.

I tillegg er disse innstrammingene til utredning og kan bli innført:

•Forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier.

•Kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.

•Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.

KILDE: TRYGG TRAFIKK

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Viktig endring

Elsparkesyklene kan lovlig kjøre i 20 km/t, og skal nå klassifiseres som motorvogn. Dersom det i tillegg kommer et forbud mot å kjøre på fortau uten at aldersgrensen heves, betyr det at barn helt ned i 12-års alderen blir å finne i veibanen sammen med biler og busser.

– Vi er bekymret for sikkerheten til de yngste, og mener at aldersgrensen bør gå ved 16 år, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

– 1 av 4 ønsker en promillegrense på 0,5 for elsparkesykkel, og generelt ser vi av svarene klare skillelinjer i spørsmålet om promille og hvor grensen skal gå. Hele 14 prosent i Oslo svarer at de ikke ønsker promillegrense, mens kun fem prosent i Vestland mener det samme. Det har de siste årene vært altfor mange ulykker hvor folk har skadet seg i beruset tilstand, og med nye regler, promillegrense, og betraktelig færre utleiesykler i de store byene forventer vi langt lavere skadetall i år, legger han til.

Les også
Vil slå hardt ned på uvettig bruk av elsparkesykler
Les også
Ulovlig bruk av elsparkesykkel kan gjøre deg til gjeldsslave
Les også
Frykter en sommer med alvorlige ulykker på elsparkesykler