Rykket et: Politiet kom til ulykkesstedet, som er litt lenger oppe i Grøsle kleiver enn Grøslekrysset, rett under det høye Husefjellet.. Foto: Svein Per Hardeberg

Lover bedre skilting av farlig sving

Nå lover Vegvesenet å skilte ulykkessvingen øverst i Grøsle kleiver bedre.

I juni veltet en motorsykkel i den øverste svingen i Grøsle kleiver, og skled under autovernet. Han kom uskadd fra hendelsen, men passasjeren ble sendt til sykehus.

For noen år siden skjedde akkurat det samme, med to ungdommer fra Landvik.

Og for en del år siden skjedde det samme med en fra Landvik som kjørte MC alene.

Man kan utvilsomt si at alle fem hadde flaks.

Den aktuelle svingen er ca. 100 meter ovenfor Grøslekrysset på fylkesvei 404.

De tre motorsyklene kom kjørende for fort inn i svingen ovenfra, altså fra Herefoss-siden.

Hadde englevakt

Etter utforkjøringen i juni kunne føreren av motorsykkelen kjøre hjemover til Fevik for egen maskin. Passasjeren ble hentet med helikopter for sjekk på sykehuset.

– De hadde englevakt ved at det gikk så bra som det gjorde, sa en av politibetjentene på stedet til Adressas utsendte.

Utfor: Denne motorsykkelen kjørte utfor i Grøsle kleiver 18. juni, og to gutter skled under autovernet. Foto: Svein Per Hardeberg

Like etterpå traff vi tilfeldigvis føreren i veikanten på toppen av Urdals kleiver, litt ovenfor Skiftenes. Det viste seg at bakakslingen på motorsykkelen hadde brukket, og han hadde ringt etter bil som kunne frakte den videre hjemover på tilhenger.

Føreren på motorsykkelen fortalte at de var Dahlske-elever som var på tur i forbindelse med en temauke. De hadde vært oppe til Begervannet, som er langs fv. 404 like over grensen til Birkenes, og var på vei tilbake derfra.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skoletur: Elever fra Dahlske vgs. var på tur til Begervannet, like over grensa til Herefoss 18. juni, og på turen tilbake kjørte to av dem utfor i Grøsle kleiver. Her er noen av elevene på vei nordover, like før Skiftenes. Foto: Svein Per Hardeberg

Blir krappere

Føreren fortalte at han ikke ble oppmerksom på skiltet med gule piler som viser farlig sving til høyre før like før den krappeste delen av svingen. Samtidig var det en hump i asfalten som bidro til at han mistet veigrepet. De skled dermed inn under autovernet og utfor, uten å treffe noen av stolpene, og antakelig heller ikke selve autovernet.

Utfor kleivene: Når man kjører nedover kleivene må man ca. 13 til 15 meter forbi denne høgspentstolpen før det gule vinkelskiltet blir synlig. Foto: Svein Per Hardeberg

Adressas utsendte prøvde senere å danne seg et bilde av situasjonen for en som kjører MC i høyre del av høyre kjørefelt. Svingen er ganske slak fra langt før den siste høyspentstolpen på høyre side. Men ved stolpen blir den noe krappere. Føreren vil kunne se de gule og svarte vinklene ca. 13 meter nedenfor høyspentstolpen. Men da er han nesten inne i den krappeste delen av svingen.

Overså første skilt

Adressa kontaktet Joakim Håland i Vegavdeling Agder i Statens vegvesen, og forklarte situasjonen på e-post:

Farlig sving: Når man kjører nordfra over toppen av Grøsle kleiver står dette fareskiltet. Men ikke alle legger merke til det. Foto: Svein Per Hardeberg

– MC-føreren mente at skiltet med gule vinkler står for langt nede, og at svingen skulle ha vært varslet tidligere. Man må ganske langt inn i første del av svingen før den plutselig blir krappere, og først da ser man vinkelskiltet. Lenger oppe står det et skilt «Farlig sving til høyre». Dette har antakelig MC-føreren oversett. Når man ser på den krappe svingen på samme fylkesvei på Skiftenes, som er varslet med tre vinkelskilt, synes det å være mangelfull skilting i Grøsle kleiver. Vil Vegvesenet gjøre noe med dette?

Ikke tilfredsstillende

Håland skriver tilbake at Statens vegvesen har sett på saken.

– Som du selv bringer på banen har vi skiltet med fareskilt «Farlig sving» i forkant av svingen. Et av målene med dette skiltet er å forhindre overraskelsesmomentet inn mot en sving der man risikerer å «plutselig» måtte redusere farten. I tillegg har vi skiltet med bakgrunnsmarkering der svingen blir enda krappere.

Utfor: Svingen blir gradvis krappere, og først her dukker vinkelskiltet opp bak fjellveggen. Foto: Svein Per Hardeberg

– Statens vegvesen ser at dagens skilting ikke er tilfredsstillende, og vi vil derfor utbedre skiltingen. Vi kommer til å bytte ut bakgrunnsmarkeringen og monterer flere retningsmarkeringsskilt i svingen.

På grunn av ferieavvikling og store arbeidsmengder kan han ikke si når skiltingen kommer til å bli utført.

– Men de vil bli bestilt og satt opp så snart vi har kapasitet, skriver Joakim Håland 9. juli.

Da bil- og trafikksidene gikk i trykken var de nye skiltene fremdeles ikke montert.

Artikkelen fortsetter under annonsen.