Øker: Det er stadig flere personer som må behandles på sykehus etter sykkelulykker. Nå erkjenner én av tre spurte, at de har syklet i beruset tilstand. Foto: Colourbox

Flere eldre enn yngre sykler i beruset tilstand – menn er verst

Dobbelt så mange menn som kvinner har syklet i «fylla». Og de eldre er verre enn de yngste. Nær én av tre erkjenner å ha syklet når de ikke burde.

– Selv om det ikke finnes noen promillegrense for syklister, er det likevel ikke lov å sykle hvis man ikke er skikket for det på grunn av rus eller andre ting, anfører Trygg Trafikk i en pressemelding. Her tenker de på at du kan faktisk bli dømt for kjøring i påvirket tilstand, om det går galt når du sykler og er full. Pluss miste lappen.

– Når du drikker svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen. Og det mye fortere enn man tror. Da utgjør du en fare både for deg selv og andre. Derfor mener vi at folk bør tenke om sykkelen som de tenker om bilen: La den stå hvis du har drukket, står det i pressemeldingen vi har fått fra distriktsmedarbeider Rolf Anton Groos i Trygg Trafikk Agder.

Voksne verst

I undersøkelsen, som er gjort av YouGov, er det stor forskjell mellom kjønnene. Hele 43 prosent av menn bekrefter å ha syklet i beruset tilstand, mot 21 prosent av kvinnene. Noe overraskende er verstingen aldersgruppen 30–49 år, hvor 39 prosent svarer ja, mens blant de yngste, 18–29 år, svarer 29 prosent at de har syklet i beruset tilstand.

Viktig: Distriktsmedarbeider Rolf Anton Groos i Trygg Trafikk Agder har videresendt en pressemelding om hva konsekvensene kan bli, om du «fyllesykler». Foto: Baard Larsen

– Jeg vil tro dette henger sammen med at de yngste i større grad bruker elsparkesykkel som fremkomstmiddel, i hvert fall i byene, mens godt voksne foretrekker sykkelen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en kommentar.

Fordoblet

– Det som bekymrer oss fra et forsikringsståsted er at antallet ulykker og skader øker voldsomt, ikke minst blant de som er påvirket av alkohol. Selv med forsikring kan en eventuell erstatning bli kraftig redusert dersom man var påvirket av alkohol eller andre rusmidler, og dermed kan ha medvirket til ulykken, påpeker Brandeggen.

Trygg Trafikk melder at fra 2005 til 2016 ble antall syklister som ble behandlet ved traumeavdelingen ved Oslo universitetssykehus mer enn fordoblet. Alle sykler, også elektriske, er etter loven å anse som vanlig tråsykkel, og derfor gjelder ikke forsikringsplikt for kjøretøy for elsykler. For øvrig ønsker sju av ti innføring av en egen promillegrense for elsparkesykler. Trygg Trafikk ber myndighetene ta grep for å hindre fyllekjøring og redusere antall ulykker, og innføre samme promillegrense på elsparkesykkel som for bil.