Stengt: Fv 42, Blakstadkleiva, mellom Blakstadheia og Blakstad bru, har vært stengt i flere uker allerede. Nå åpnes den ikke før tidligst april 2022. Foto: Agder fylkeskommune Foto: Jone Strømsvåg

Arbeidene tar lengre tid - åpning av fylkesvei utsatt

Arbeidene med fv. 42 ned Blakstadkleiva i Froland tar lengre tid enn forventet. Nå meldes det at veien blir stengt til etter påske 2022.

Egentlig var planen å åpne hovedveien mellom Arendal og Froland/Evje før jul i år. Men så kom meldingen for noen uker siden, om at veien ikke åpnes før på nyåret.

Tirsdag ettermiddag melder Agder fylkeskommune at veien blir stengt til etter påske 2022. Det vil si at den åpner tidligst uke 16, tirsdag 19. april.

– På grunn av forsinkelser i arbeidet med å sprenge ned skjæringen, blir fv. 42 Blakstadkleiva stengt for trafikk til etter påske. Omkjøringsvei er skiltet, skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Toppen: Det er arbeidene i høyden som gjør at åpningen av veien blir forsinket på nytt. Foto: Agder fylkeskommune Foto: Jone Strømsvåg

– Arbeidet med å flytte dagens bergskjæring lenger inn i terrenget for å gi plass til ny GS-veg har dessverre tatt lenger tid enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig forhold knyttet til håndtering av risiko for nedfall av stein og utglidning av berg, legger Jo Vegard Aardal ved Agder fylkeskommunes kommunikasjonsavdeling til.

Dette betyr at de som skal kjøre med personbil fra Blakstadheia og områdene mot Libru, og til Froland eller opp mot Evje, fortsatt må kjøre omvei via Libru og Rise. Større kjøretøy må kjøre via Rygene og Messel.

– Arbeidet som nå foregår i høyden må vi hele tiden utføre på en slik måte at risikoen for både vegen, jernbanen og de som arbeider på anlegget, blir holdt på et akseptabelt nivå, understrekes det.