annonse

Vil ha arkitektkonkurranse for ny kirke på Fevik

DEN GAMLE KIRKEN
DEN GAMLE KIRKEN: Dette er dagens kirke på Fevik. Fjære menighetsråd håper den kan bli erstattet av en ny kirke i løpet av noen år. (Foto: )
PENGEGAVE
PENGEGAVE: Dette bildet er fra da det politiske flertallet kunnegjorde en gave til Fevik nye kirke. Fra venstre Esben Moy (MDG), Kjetil Glimsdal (KrF), leder i menighetsrådet Per Arne Gulstad, medlem i plankomiteen for ny kirke på Fevik Bent Sætra, Per sveningsen (Ap), kirkesjef Jan Ivar Strømsodd, Anne Merete Holmberg (Ap) og kapellan Tore Laukvik. Arkiv (Foto: )

+ Leder av Fjære menighetsråd, Per Arne Gulstad, vil ha arkitektkonkurranse for den nye kirken på Fevik. Han ønsker at kirken kan gi barn og unge enda flere tilbud.

Lesernes mening: Grimstad kirkelige fellesråd har foreslått midler til arkitektkonkurranse for Fevik nye kirke i sitt budsjett for 2019. Det vil gi kreative forslag for utnyttelse av det tilgjengelige tomtearealet. Dessuten vil det gi grunnlag for beregning av investeringskostnadene og tilpasning av byggets størrelse og eventuell utnyttelse av den gamle villaen. Arkitektkonkurranse vil også gi grunnlag for nødvendige reguleringsmessige endringer i området. Tiltaket er basert på anbefaling fra fagfolk som har erfaring fra kirkebygg andre steder i landet.

For fremdriften av Fevik nye kirke er det viktig med et slikt tiltak. Kjøpet av eiendommer til formålet gir et godt grunnlag for videre arbeid. Arbeidet med kirkesaken har engasjert mange og det er derfor viktig å få en kontinuerlig oppfølgning av saken. Fjære menighet står foran et betydelig arbeid med å fremskaffe nødvendig egenkapital. En arkitektkonkurranse vil gi grunnlag for å øke engasjementet ytterligere og gi bedre muligheter for å samle inn midler hos Fjære menighets 8.000 medlemmer.

Arbeidet blant barn og unge er viktig for Fjære menighet. Med mer moderne og hensiktsmessige lokaler ser vi muligheter for å gi enda bedre tilbud til barn og unge utover det som allerede foregår i Fevik kirke og på FMU-bygget. Vi ønsker å gi barn og unge trygge møteplasser der de kan ha det gøy, bli sett og bli inkludert i et kristent fellesskap. Fjære menighet har gjort mye for barn og unge i mange år og dermed bidratt til gode oppvekstvilkår. Menigheten holder egen buss for å hente og bringe barn og unge til samlinger og bruker ellers bussen til turer i inn- og utland. Vi ønsker å videreutvikle dette viktige arbeidet.

Fjære menighet ønsker å bidra med et variert kulturtilbud i nærmiljøet. I Fevik kirke foregår mye sang og musikk med flere kor og musikere. Vi tilbyr leksehjelp til elever og Strikkekafe med foredrag til damer. Hver høst blir det arrangert kunstuke under mottoet «Skapt for å skape» med kunstutstilling og konserter. I desember blir det arrangert Julenattine med menighetens egne kor og solister og andre lokale krefter. I mai blir det arrangert Kulturlørdag for barn. Deler av arrangementet foregår utendørs og konserter med «Allsang på toppen» blir holdt i Fevikparken. Sankthans i Randvika er et stort tiltak med god oppslutning fra lokalmiljøet.

Større arrangement som Julenattineen er det ikke plass til i Fevik kirke. Konserten må derfor holdes i Fevikhallen. Fevik nye kirke vil få en størrelse som gir mulighet for å gjennomføre slike store arrangementer gjennom hele året. Dette vil være til glede både for menigheten og for hele kulturlivet i Grimstad.

I tillegg til å videreføre den kristne kulturarven gjennom menighetens løpende arbeid, ønsker vi å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi ønsker også å bidra til et variert kulturtilbud i kommunen. Dette er gode grunner for å videreføre arbeidet med Fevik nye kirke, som har vært under planlegging i flere tiår. Vi håper at mange vil støtte arbeidet med Fevik nye kirke og bli med som kirkebyggere.

Per Arne Gulstad

Medlem av Grimstad kirkelige fellesråd

Leder av Fjære menighetsråd