annonse

Vil be om ny juridisk vurdering

E-poster
E-poster: Kontrollutvalget har akkurat vedtatt at de vil be om en ny juridisk vurdering av e-postene.

Kontrollutvalget har akkurat vedtatt at de vil be om en ny juridisk vurdering av e-postene. Dette kom de frem til etter en lang debatt.

  • Kjetil Karlsen

Kontrollutvalget har i formiddag vært samlet i kommunestyresalen for å diskutere hva de skal gjøre med en eventuell videre gransking og innsyn i e-postene til ansatte i kommunen. Kluge har advart mot dette og sagt at det mest sannsynlig ikke finnes vilkår for å gå inn i e-postene, mens BDO har sagt at en som regel pleier å finne nye opplysninger hvis man gjør en slik gransking.

Advarte

Basert på Kluges notat og deres konklusjon anbefalte kontrollutvalgets sekretær, Sander Haga Ask, at de ikke burde gjøre en slik gransking.

Etter en lengre diskusjon, og med klare advarsler fra Sander Haga Ask om å gjøre en ny gransking, kom utvalgets leder Gunnar Topland (H) med et forslag om de ber om en ny juridisk vurdering.

Dette var forslaget fra Topland: "Utfra ønsket om å få så mye fakta på bordet i denne saken og den usikkerheten som ligger i Kluge sin rapport anbefaler kontrollutvalget at det innhentes en ny uavhengig juridisk vurdering. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Det skal innhentes to juridiske vurderinger, hvorav den ene skal vurdere vilkårene til innsyn i samme personer som Kluge sin vurdering har tatt for seg. Den andre juridiske vurderingen skal belyse vilkårene for innsyn i epostene til flere nøkkelpersoner enn det BDO har foreslått. Kontrollutvalget får i oppdrag å innhente nye juridiske vurderinger og vil komme med en ny anbefaling til kommunestyret."

Enstemmig vedtatt

Dette fant unison støtte i resten av utvalget og ble deretter enstemmig vedtatt.  

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på gat.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.