annonse

Slik skal det bli mindre trafikkfarlig

LANDVIK SKOLE
LANDVIK SKOLE: Her foreslår rådmannen å anlegge to nye busstopp, busskur og opphøyd gangfelt for å bedre trafikksikkerheten for barna. ARKIVBILDE (Foto: )

Rådmannen går inn for å prioritere trafikksikkerhetstiltak på Landvik skole, Østerhusmoen og Holvika byggefelt.

Det er satt av 870.000 kroner til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg foreslår rådmannen at det søkes fylkeskommunen om penger. Støtten derfra vil avhenge av hvor mye av tiltakene som kan gjennomføres.

Landvik skole

Landvik skole har førsteprioritet i rådmannens forslag.

«På skoleområdet kjører det inn busser med skoleelever, og slipper disse av på morgenen og henter de på ettermiddagen. Samme området bruker også foreldre som leverer og henter ungene på skolen. Skolens ansatte må også kjøre gjennom dette området for å parkere sine biler. Dette området er lite trafikksikkert for elevene», skriver saksbehandler Svein Flo i forslaget.

Det er en stor fare for at det kan skje ulykker med personskader, og det det må legges til rette for at dette unngås, ifølge saksbehandleren.

Nye busstopp

«I reguleringsplanen for området er det regulert inn to busstopp. For busser som går i retning byen ligger busstoppet vis a vis den nye Imåshallen. I motsatt retning ligger busstoppet ved innkjørselen til skoleområdet. Opparbeidelse av disse busstoppene vil være et meget godt tiltak for å bedre trafikksikkerheten for elevene. Dersom disse blir bygget, er det også viktig at elevene får en trygg kryssing over vegen. Det foreslås derfor at det bygges et opphøyd gangfelt med intensivbelysning.

Disse tiltakene er også viktige for de som bor i området», påpeker han.

Det vil kost anslagsvis 590.000 for to bussstopp, 150.000 kroner for opphøyd gangfelt og 130.000 kroner for to busskur.

Østerhusmoen

Som nummer to prioriterer rådmannen Østerhusmoen.

«Dette er veien mellom Mollandsveien og Bibelskolen. Veien betjener store byggefelt, Langemyr skole, arbeidskirke/barnehage, Bibelskolen og Stine Sofies Stiftelse. En av de to innkjørslene til industriområdet går også via denne veien. Det er ikke fortau, gang/sykkelvei eller fotgjengeroverganger i forbindelse med veien. Det pågår for tiden regulering av gang/sykkelvei langs hele Østerhusmonen. Det er fartsgrense på 40 km/t på deler av strekningen. Det er foretatt fartsmålinger som viser at farten er høy, opptil 70 km/t. Målingene viser også at det er opp til 900 bilpasseringer i døgnet», heter det i forslaget.

Det er i dag to fartsdumper for å redusere farten i området ved barnehagen. Men rådmannnen mener dette ikke er tilstrekkelig. Det foreslås å bygge tre opphøyde gangfelt med intensivbelysning.

Kostnader med opphøyde gangfelt og ekstra skilting for å redusere farten er anslått til kr. 500.000.

Holvika byggefelt

På tredjeplass på listen står Holvika byggefelt.

«Det er kommet henvendelser fra Holvika velforening om høy fart i byggefeltet. På bakgrunn av dette, er det foretatt fartsmålinger i Skjærgårdsveien, Myrsvingen og Trollsvingen. Det er påvist høy fart og kriteriene for bruk av fartsdempende tiltak er oppfylt».

De utførte målingene viser at det bør gjennomføres tiltak for å redusere farten. Det foreslås derfor at det bygges 5 nye fartsdumper i byggefeltet. Rådmannen beregner kostnadene til 100.000 kroner.

Saken kommer opp i kommunestyret 27. februar.

Peer L. Andreassen

peer@gat.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på gat.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.