annonse

– Det er tøft å få sin første relevante jobb

Jobbintervju
Jobbintervju: Lars Anders Gathe-Ilebekk og Silje Holteberg holder jobbintervjukurs på UiA, i regi av Karrieresenteret. Her med studentene og deltakerne, Svein Rasmussen og Silje Fjørtoft. (Foto: )
jobbintervjuet

Karrieresenteret på UiA har kurs for å forberede studenter på jobbsøking. Silje Holteberg sier det kan være tøft å få sin første relevante jobb.

  • Camilla Hovstø

Svein Rasmussen og Silje Fjørtoft var de to eneste på kurs i jobbintervju, da Karrieresenteret arrangerte det på campus Grimstad før påske. Det var 20 personer på kurs i Kristiansand.

Her fikk de blant annet tips om hvordan gjøre et godt inntrykk og unngå typiske fallgruver på intervju. Fjørtoft studerer kunst og håndverk årsstudium og ønsker å komme seg ut i jobb.

– Jeg håper å få noen gode tips til jobbintervju. Jeg er veldig klar og motivert for å jobbe og er åpen for mange forskjellige jobber, sier Fjørtoft.

Svein Rasmussen tar master i utdanningsteknologi.

– Jeg meldte meg på for å lære om hva som er lurt å si og gjøre på jobbintervju. Jeg ønsker gjerne å ha en jobb før jeg er ferdig med masteren, slik at det blir en god overgang, sier han.

Også personlige egenskaper

Karrieresenteret jobber for å forberede studentene best mulig til jobbsøking og arbeidslivet, og tilbyr kurs knyttet til formidling av egen kompetanse. I tillegg tilbyr de individuell veiledning og workshops for ulike linjeforeninger og fakulteter.

– Vi jobber ut ifra en hypotese om at arbeidsgivere ikke bare ansetter en bestemt fagkunnskap, men den komplette kompetansen, inkludert personlige egenskaper. Motivasjon og engasjement har stor betydning. Dette er noe studentene ofte glemmer å fokusere på, sier Silje Holteberg.

– Kursene vi gjennomfører ruster studentene slik at de på en god måte kan beskrive og presentere den totale kompetansen sin på en god måte gjennom CV, søknad og intervju. Vi jobber for at studentene skal bli mer bevisste hvordan de kan reflektere over kompetansen sin.

Vil nå flere studenter

– Hva tenker dere om at det kom to personer på kurset?

– På Karrieredagen i februar kjørte vi lignende kurs. Det ser ut til at timingen ikke var optimal. Det er nok flere grunner til at det ikke var flere. Det ene er at det nærmer seg eksamen og vanskelig å prioritere kurs. Vi ser også at i en hverdag med mye informasjon om studier og andre arrangementer kan det være utfordrende å nå ut med informasjon til studentene om våre tilbud, sier Holteberg.

De har nettopp gjennomført en større kandidatundersøkelse for perioden 2013 til 2016. Der ser man at 9 av 10 av studenter som har avsluttet sine studier er i arbeid. Resultatene viser at studentene får jobb og de får relevant jobb, men en ser indikasjoner på at de har brukt noe lengre tid på å anskaffe sin første jobb og at det er en svak økning i midlertidige ansettelser.

Tøft å få første jobb

– Det er tøft å få sin første relevante jobb, og lavkonjunkturen vi har hatt de siste årene har også påvirket studentene, men ikke mer enn forventet. Det er tøff konkurranse i arbeidsmarkedet, men flinke studenter som jobber målrettet, får jobb. Vi ser tegn til positive tendenser i markedet, sier hun.

Hun sier det også er utfordrende å få seg deltidsjobb. Mange studenter ønsker seg jobberfaring underveis i studiene. Kandidatundersøkelsen viser blant annet at de som har jobbet ved siden av studiene har større sannsynlighet for å få seg jobb etter endt studium.

Inngangsbilletten

En god CV og søknad er inngangsbilletten for å komme på intervju. Men det krever at man bruker en del tid på jobbsøkerprosessen. I løpet av kort tid må CV-en overbevise arbeidsgiver til å havne i ja-bunken.

– Det er viktig å bli bevisst egen kompetanse, du er noe mer enn faget ditt. Du skal selge produktet «deg», og da er det viktig med et konsist budskap og en personlig utforming som skiller deg ut i bunken blant alle søkerne. For å skrive en god søknad er det viktig å formidle motivasjon og engasjement. Ikke skriv livshistorien din i CV-en, men fokuser på at en arbeidsgiver vil vite hvorfor du vil ha jobben. Skyldes det arbeidsgiver, stillingstype, arbeidsoppgaver? Fokuser på stillingen og arbeidsgiver.

– Få fram argumentasjon for egen erfaring knyttet opp mot bedriftens behov; Hva kan du tilby dem og hva kan du bidra med? Og en viktig ting til slutt; Søknaden og CV-en må ikke være masseprodusert, ikke bare bytt ut navnet på arbeidsgiveren, dette gjennomskuer de raskt. Les hver utlysning nøye og tilpass søknad etter dette, sier hun.

– For å mestre en intervjusituasjon, kreves det at du har forberedt deg godt og vet litt om hva som kan påvirke relasjonen mellom deg og den som intervjuer. Mange blir veldig nervøse før et intervju, og på dette kurset går vi gjennom viktige forberedelser som kan være med å gjøre deg roligere. Hva er det viktig å huske på og hva er typiske fallgruver, sier hun.

camilla@gat.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på gat.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.